Het Eurofascisme en het EU Woordenboek

De EU geeft woorden een nieuwe betekenis, FTM.nl beschrijft ze voor u!

Het wEUrdenboek:

Het interim-rapport van Van Rompuy, Towards a Genuine Economic and Monetary Union, is waarschijnlijk het belangrijkste Europese document sinds het Verdrag van Maastricht. Dat markeerde het begin van het onzalige pad dat naar de euro leidde. Dit markeert een al even onzalig pad naar een bankenunie, fiscale unie en – uiteindelijk – politieke unie.

En omdat ik vrees dat het ons het tegenovergestelde gaat brengen – economische neergang, oorlog en fascisme – van waar de EU ooit voor is opgericht zou iedere Europeaan het moeten lezen, zou het op middelbare scholen verplichte lesstof moeten zijn en zouden universiteiten er kritische hoorcolleges aan moeten wijden. De toekomst is te belangrijk om aan ongekozen technocraten over te laten.

Lees zelf de juiste interpretatie bij de vele Newspeak woorden van Dhr van Rompuy in zijn document, lees het artikel op FTM.nl voor de ware betekenis van woorden als Genuine, Mechanism, Framework en President.

Een terecht woord van de dag voor vandaag is dan ook “Eurofascisme”

Eurofascisme is een radicale, autoritaire and supranationalistische politieke ideologie. Eurofascisten streven ernaar om een allesoverheersende Europese “identiteit” te scheppen, gebaseerd op dienstbaarheid van allen jegens de Europese Unie. De EU zien zij als een organisch geheel, waarin individuen en staten niet zelfstandig zijn (en dat ook niet horen te zijn), maar samengebonden worden in één “gedeelde identiteit”.

Het Eurofascisme is fel gekant tegen nationale en regionale identiteiten, en tegen alle of bijna alle onafhankelijkheidsgerichte ideologieën en partijen. Het is anti-democratisch, anti-individualistisch, anti-liberaal, anti-parliamentair, anti-conservatief and anti-anarchistisch.

Voor een verdere duidelijke toelichting over het woord Eurofascisme verwijs ik graag naar DagelijkseStandaard.nl.

Jep, het Eurofascisme, onze gezamelijke toekomst, Nobel Vredesprijs waardig, uiteraard. Mede mogelijk gemaakt met uw en mijn (belasting)geld! En we hebben onlangs geleerd dat een gemiddeld gezin toch al snel een Miljoen aan belasting betaalt in een leven. Van elk gezien gaat dus een miljoen euro naar de Eurofascisten. Iets om eens bij stil te staan.

Zie ook eerdere berichtgeving over de De Eurobegroting, afscheid van het laatste restje democratie?, “These people, they are out to destroy democracy”, en het artikel “En, voelt u zich al Europeaan?”

Lang Leve het Eurofascisme!

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

Reacties zijn gesloten.