Europa, Griekse Mythologie en de reactie van D66

Beste Lang Leve Lezer,

Naar aanleiding van mijn Europa en de Verkrachtingsmythe email kreeg ik zowaar een reactie. Helaas was de reactie van D66 (Bilderbergbezoeker en Europa-fan) alleen weinig interessant. Het stukje dat vet is weergegeven is het stukje waarop gereageerd werd op mijn toezending, de rest is het standaard antwoord. Ter lering ende vermaak bijgevoegd, wel zo sportief.

Hartelijk dank voor uw bericht. U maakt een bijzondere vergelijking
tussen de mythe over Europa en de Europese integratie. Wij begrijpen dat
u zich zorgen maakt, want Europa wordt op dit moment geconfronteerd met
grote financiële en politieke uitdagingen. Toch denken wij dat het
antwoord op deze uitdagingen een sterker en daadkrachtiger Europa is.
Europa kan deze crisis te boven komen, maar dan moet er wel wat
veranderen. De afgelopen decennia was Europa van politici, tegenwoordig
lijkt Europa van bankiers te zijn geworden. D66 wil een Europa dat om
burgers draait. Daar hebben we concrete plannen voor en we zijn hard
bezig deze te realiseren, zowel in het nationaal als in het Europees
Parlement.

Op korte termijn moeten er twee dingen gebeuren. Allereerst moeten
Europese landen stoppen met teveel geld uitgeven. D66 heeft als eerste
gepleit voor een supercommissaris met tanden, die dit handhaaft. Dit
doet pijn voor iedereen. Maar als je andere landen aan deze afspraken
wilt houden, dan zul je zelf het goede voorbeeld moeten geven. Daarnaast
wil D66 een zogenaamd Permanent noodfonds, waarmee noodlijdende landen
financieel geholpen worden, op voorwaarde dat ze een degelijk economisch
beleid gaan voeren. We zijn blij dat dit Permanent noodfonds er op 1
juli is gekomen.

D66 wil ook dat het ESM transparant is. Daarom is een grotere
democratische controle noodzakelijk. Wij willen daarom dat de Tweede
Kamer nauw betrokken is bij de besluitvorming en vragen in een apart
debat hierover om expliciete maatregelen. Ook het Europees Parlement
moet een grotere controlerende rol krijgen. Daarnaast wil D66 dat de
aangestelde Board of Auditors volledig onafhankelijk kan toetsen hoe en
waarom beslissingen worden genomen. En de mogelijkheid krijgt dit extern
en openbaar te publiceren.

Op de lange termijn wil D66 een effectievere, meer democratische
politieke unie, waar burgers meer invloed op hebben. Een Europese Unie
die kan opereren als één geheel en waarin de bestuurders democratisch
worden gecontroleerd door het Europees Parlement. Politici die niet
functioneren, moet je kunnen wegstemmen. Daarom wil D66 een gekozen
Europese Commissie, een gekozen Europese president en Europese lijsten
bij verkiezingen in lidstaten, zodat een kiezer in Denemarken ook op een
Nederlandse of Franse kandidaat kan stemmen.

Bovenstaande hervormingen zijn volgens ons noodzakelijk om de Europese
Unie – en daarmee Nederland  – in de 21e eeuw relevant te houden.
Bestond in 1900 nog 25% van de wereldbevolking uit Europeanen, 100 jaar
later daalde dat percentage naar 12%. Het is nu 10%. Geschat wordt dat
in 2050 het percentage Europeanen is gedaald tot 7% van de
wereldbevolking. Om sterk te staan in de wereld, is samenwerken
noodzakelijk.

PS. Natuurlijk zijn er tot die tijd nog honderden slimme plannen te
bedenken om Europa effectiever te laten werken. Wat dacht u van het
enorme landbouwbudget (43 miljard!), dat een verkapte steun is aan
landbouwbedrijven? D66 wil dit budget halveren en zo snel mogelijk 10
miljard euro per jaar overhevelen naar kennis en innovatie. Daarmee
verdubbelen we het Europese kennisbudget!

 

Een oefening voor de lezer thuis, spot de denkfouten, onwaarheden en drogredenen. Maakt u zich ook zorgen om die “honderden slimme plannen” die de heren politici gaan bedenken om Europa “effectiever” te maken? Ik wel.

Lang Leve Europa.

Reacties zijn gesloten.