Met TTIP zal onze voedselveiligheid afglijden naar Amerikaans niveau

Hoe presteert de VS in vergelijking met de Europese Unie wat voedselveiligheid betreft? Een belangrijke vraag, want als het nieuwe handelsverdrag tussen de VS en de EU, TTIP, zou worden goedgekeurd, dreigt ‘harmonisatie’. Dat wil zeggen: het land met de beste standaarden zal zich moeten aanpassen aan het land met de mindere normen.

Europa wint op vrijwel alle fronten. Naast de beperkingen op het gebruik van pesticiden in de voedselproductie, heeft de EU ook opmerkelijk hogere normen als het gaat om zaken als genetisch gemanipuleerd voedsel (GGO’s), hormonen, twijfelachtige chemicaliën en andere toevoegingen. De redactie van YES! Magazine heeft een mooie infographic gemaakt (zie hieronder) waaruit blijkt dat Europa op zeker 13 manieren “een veiligere, schonere en diervriendelijkere voedselproductie heeft.”

GGO

Opvallend is bijvoorbeeld dat de VS veel meer genetisch gemanipuleerde gewassen verbouwt en verwerkt dan Europa. Er liggen in de VS dan ook veel meer genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen in de schappen.

Bovendien kent Europa een verplichte etikettering voor genetisch gemanipuleerd voedsel en Amerika niet. In de VS kunnen consumenten dus niet zien of ze genetisch gemanipuleerde of niet-genetisch gemanipuleerde (GGO of niet-GGO) voeding kopen.

Árpád Pusztai, een Schots biochemicus die in de jaren ’90 onderzoek heeft gedaan naar de genetische manipulatie van voedsel, concludeerde dat de GGO-techniek onveilig is voor de volksgezondheid. Het immuunsysteem van ratten die genetisch gemanipuleerde aardappelen hadden gegeten, reageerde extreem en het maagslijmvlies van de dieren raakte opgezwollen.

voedselveiligheid

Chloor

Ook opmerkelijk is het gebruik van chloor in de pluimveesector van de VS.

Vlees wordt voordat het naar de consument gaat even totaal ontsmet met chloor. Dat is een probaat middel om alle lelijke beestje die op verse producten kunnen zitten dood te maken. Dat doen Amerikanen om er zeker van te zijn dat er zo weinig mogelijk mis kan gaan. Amerikanen concentreren hun aandacht op het dood maken van alle mogelijke beestjes aan het einde van het proces -’end of pipe’ . Wij doen dat al kilometers eerder.

Lees verder

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

NAVO zoekt oorlog, begint ‘oefening’ in Oekraine

De EU en de VS zijn op oorlogspad. Deze twee doen letterlijk alles om een oorlog met Rusland te starten. Nu is (niet) in het nieuws dat de NAVO, de EU en de VS een troepenmacht in de Oekraine aan het opbouwen zijn voor een militaire oefening… Tja, dat is een verkapte oorlogsverklaring uiteraard, of op z’n minst toch uitlokking.

Rusland kon het weinig schelen of Oekraïne de zinloze toetreding afspraken met Europa tekent (zoals het net deed) want aan het eind van de dag heeft Oekraïne gas van Rusland nodig (al was het maar voor de komende 4-6 jaar tot Hunter Biden in Oekraïne de schaliegas reserves ontwikkelt en de Qatar gaspijpleiding eindelijk Syrië kruist). Rusland wordt echter heel boos wanneer de NAVO steeds dichter bij de grenzen komt, welke het het eerder vandaag gewoon deed.  Meer dan 1000 troepen uit 15 NAVO en niet-NAVO landen, waaronder de VS natuurlijk, nemen deel aan een militaire oefening in Oekraïne.

Meer hier.

Als je je afvraagt hoe je het beste een kritieke situatie met Rusland kan escaleren naar oorlog: NAVO troepen laten oprukken tot de grens met Rusland. Dat doet de truuk wel. En dat is dus precies wat de EU en de VS nu ondernemen met deze oefening.

Deze militaire oefening aan de grens met Rusland volgt geweldig mooi op de NAVO oefening in Letland (ook aan de grens van Rusland) van tien dagen geleden.

Als er oorlog komt met Rusland, heeft u dat dus te danken aan uw eigen politieke vertegenwoordigers. Dat het maar duidelijk is hoe de vork precies in de steel zit. Dit is uiteraard de zoveelste provocatie in een lange rij met aanvallen aan het adres van Rusland, waaronder uiteraard het starten van een handelsoorlog.

De EU en de NAVO hebben kennelijk weinig met het bewaren van vrede. En tja, beantwoord de volgende vraag maar eens: wat is meer winstgevend: oorlog of vrede? Alles is toegestaan om een zinkende economie drijvende te houden uiteraard.

De EU en de NAVO zijn een groot gevaar voor de vrede geworden.

Lang Leve Europa!

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

Juncker voortvarend aan de slag, EU-dictatuur een feit

Wie nog dacht dat we in een democratie leefden, is daar na de afgelopen week wel van genezen. De EU, waar inmiddels meer dan de helft van onze wetten vandaan komt, is geen democratisch instituut meer.

Wie nog twijfelde of we misschien met Juncker de goede kant op zouden gaan (de man beloofde tenslotte meer transparantie, meer democratie en een kleinere EU) weet nu beter: Juncker is bezig de EU in moordend tempo definitief tot een dictatuur om te smeden. Dan is het helemaal gedaan met onze inspraak, met onze rechten, onze vrijheid, onze gezondheid, onze natuur, onze … Dan is het gedaan met ons.

Wat is er gebeurd?

Nieuwe Europese Commissie vertegenwoordigt bedrijfsleven

Op 10 september jl. presenteerde Juncker zijn nieuwe Europese Commissie: 20 commissarissen, 7 vice-voorzitters en 1 voorzitter, hijzelf. Tenminste 2 eurocommissarissen zijn directe vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Jonathan Hill die de zware en cruciale portefeuille Financiële Stabiliteit, Financiële Dienstverlening en Kapitaalmarkten gekregen heeft en Miguel Arias Cañete voor de belangrijke post Klimaatactie en Energie.

De Brit Jonathan Hill is van origine bankenlobbyist, hij heeft een eigen lobbyfirma Quiller Consultants voor banken en andere financiële instellingen. De carrière van Hill toont aan dat hij geen problemen heeft met politici en lobbyisten die een gezellige relatie onderhouden, geholpen door een alsmaar draaiende draaideur. Sven Giegold, financieel woordvoerder van de Groenen zegt:

Het is een onverdragelijke provocatie, deze man de zeer gevoelige financiële portefeuille toe te wijzen. (..) Het Parlement werkt al jaren aan strengere regelgeving voor de financiële markten, en nu zou een lobbyist commissaris worden.”

De Spanjaard Miguel Arias Cañete, eurocommissaris voor Energie en Klimaat heeft banden met de olie-industrie. Tot 2012 was hij CEO van de oliemaatschappij Petrolifera Ducar. Na zijn verhuizing naar de Spaanse regering deed Cañete het voorzitterschap over aan zijn zwager. Maar hij heeft nog steeds minstens 85.349 aandelen in het bedrijf.

Als minister kwam hij onder druk te staan wegens belangenverstrengeling. Petrolifera Ducar deed zaken met de staat, maar Cañete had dat voor het Spaanse parlement geprobeerd te verbergen. Deze man wordt verantwoordelijk voor het klimaatbeleid … Het Europese Parlement wil dat Cañete in ieder geval zijn aandelen in Petrolifera Ducar afstoot. De milieubeweging houdt het hart vast voor deze nieuwe EU-commissaris.

EU-milieubeleid wordt geschrapt

Via AnderEuropa: Een coalitie van de grootste milieu-ngo’s in Europa zien de presentatie van het team van Juncker als een soort staatsgreep van de bedrijfswereld en een totale torpedering van het milieubeleid. Met de structuur van deze commissie worden de belangen van de Europese burgers verraden. De milieu-ngo’s hebben een brandbrief naar Juncker gestuurd.

Lees verder

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

Europese Commissie blokkeert burgerinitiatief TTIP

De Europese Commissie heeft een burgerinitiatief over het omstreden Amerikaans-Europese vrijhandelsverdrag (TTIP) geweigerd. Meer dan tweehonderd maatschappelijke organisaties doen mee aan het burgerinitiatief omdat ze bezorgd zijn over de gevolgen van TTIP.

Het burgerinitiatief ECI (European Citizens’ Initiative) Stop TTIP wilde de Europese Commissie verzoeken te stoppen met onderhandelen over TTIP. Daarnaast wilde ze vragen om een ander soortgelijk handelsverdrag met Canada, het CETA-verdrag, niet te ratificeren. Met één miljoen handtekeningen zou de Commissie dan verplicht zijn op de vragen van het ECI in te gaan met een hoorzitting in het Europees Parlement en een serieus onderzoek. Maar de Commissie wil het burgerinitiatief niet erkennen.

TTIP is een handelsakkoord tussen de EU en de VS. TTIP zal o.a. onze voedselveiligheid aantasten. Jamie Oliver, de bekende Britse topkok waarschuwt voor TTIP omdat TTIP Europa zal dwingen om de invoer van Amerikaanse voedingsproducten met groeihormonen en pesticiden te accepteren. Ook met chloor behandeld vlees en genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen en landbouw kunnen we met TTIP niet meer tegenhouden.

Het ISDS (Investor-State Dispute Settlement) dat in TTIP is opgenomen, houdt in dat multinationals zich niets meer aan hoeven te trekken van onze arbeids-, milieu- en voedselveiligheidswetten. TTIP zal onze democratie volledig ondermijnen, de grote bedrijven worden dan definitief de baas en wij zijn vogelvrij.

De Groenen

De Europese Groenen, hevige tegenstanders van het Amerikaans-Europese vrijhandelsakkoord TTIP, zijn woedend over de weigering van het ECI door de Europese Commissie. Bart Staes van De Groenen zegt:

“De Commissie blokkeert de stem van Europese burgers door dit burgerinitiatief te weigeren en haalt daarvoor selectieve argumenten aan, die mij overtuigen dat dit een politiek gemotiveerde beslissing is. De Commissie voelt zich ongemakkelijk bij het vooruitzicht van massale publieke weerstand tegen de TTIP-onderhandelingen”

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout vindt het besluit om bezorgde burgers buiten te sluiten van het politieke proces onbegrijpelijk. Hij roept de nieuwe Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker dan ook op om deze beslissing terug te draaien.

Ik vraag me af waar de nieuwe openheid waar Juncker het steeds over heeft nu blijft”,

“Dit ziet er eerder uit alsof de Europese Commissie besluit dat het geen last wil hebben van mondige burgers die vragen stellen bij TTIP.”

Ik wil dat de stem van deze bezorgde burgers en organisaties doordringt tot in de achterkamertjes waar nu de onderhandelingen plaatsvinden. Terwijl invloedrijke bedrijfslobby’s wel nauw betrokken zijn, worden burgers steeds verder op afstand gehouden.”

Foodwatch

De voedselwaakhond Foodwatch had zich aangesloten bij het burgerinitiatief. Hilde Anna de Vries, directeur foodwatch Nederland, stelt in reactie op de laatste ontwikkelingen:

De Europese burger wordt hiermee monddood gemaakt. De beslissing van de Europese Commissie is een duidelijke aanwijzing dat de inbreng van maatschappelijke organisaties in het besluitvormingsproces van deze vrijhandelsovereenkomsten niet gewenst is. Dit ondermijnt het democratische proces.

Het is schandalig dat deze overeenkomsten – die uiteindelijk zouden kunnen leiden tot het feit dat de democratie, de rechtsstaat en burgerrechten ernstig worden beperkt – geen georganiseerde kritiek dulden. Nationale overheden zouden hun verantwoordelijkheid moeten nemen door het CETA verdrag te verwerpen en de TTIP onderhandelingen stop te zetten.”

Transnational Institute

Hilde van der Pas van het Transnational Institute, een internationale denktank voor progressieve politiek zegt:

“In plaats van te reageren op de brede maatschappelijke zorgen die er leven rond deze verdragen, weigert de Commissie zelfs maar de discussie aan te gaan.”

De Commissie beroept zich erop dat de onderhandelingsmandaten voor TTIP en CETA een interne aangelegenheid zijn tussen Europese instellingen en dus geen onderwerp kunnen zijn van een burgerinitiatief.

De Stop TTIP Alliantie, de initiatiefnemer van het burgerinitiatief, bestrijdt deze visie. Daarbij baseren zij zich op vooraf ingewonnen juridische adviezen.

De initiatiefnemers van het burgerinitiatief hebben inmiddels aangegeven dat ze in beroep gaan tegen de beslissing van de Europese Commissie bij het Europees Hof. Ook roept de Alliantie de nieuwe voorzitter van de Commisse, Jean-Claude Juncker, op om dit anti-democratische besluit terug te draaien. Michael Efler, een van de initiatiefnemers van het ECI, zegt:

“Juncker moet laten zien dat zijn belofte voor meer transparantie en democratie in de EU hem ernst is.”

Wat denkt u, zal Juncker aan deze oproep gehoor geven?

Morgen de conclusie van het bericht van gisteren (Vos gaat kippenhok bewaken, bankenlobbyist wordt EU-commissaris) en vandaag op Lang Leve Europa.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

Vos gaat kippenhok bewaken, bankenlobbyist wordt EU-commissaris

Jean-Claude Juncker heeft Jonathan Hill aangesteld als EU-commissaris voor Financiële Stabiliteit, Financiële Dienstverlening en Kapitaalmarkten. Hill is van origine bankenlobbyist, hij heeft een eigen lobbyfirma Quiller Consultants, die heel wat banken en financiële instellingen als cliënten heeft.

In juli beloofde Juncker dat hij lobbygroepen wil verplichten om zich te registreren, en dat hij de Europese besluitvorming transparanter zal maken. Nu stelt hij een bankenlobbyist aan als commissaris voor financiële zaken.

Als Eurocommissaris voor Financiële Stabiliteit en Financiële Diensten wordt Hill onder meer verantwoordelijk voor de verdere hervorming van de bankensector. Een hervorming die hard nodig is gebleken door de bankencrisis van 2008. Tot op heden is er weinig terecht gekomen van een betere regulering van de bankensector. Zal dat met Jonathan Hill aan het roer verbeteren?

Inmiddels is er al een storm van protest opgestoken tegen de benoeming van Hill. De Brusselse research- en campagnegroep Corporate Europe Observatory (CEO), die de Europese bedrijfslobby in de gaten houdt, zegt dat Hill als commissaris voor financiën moet worden afgewezen.

Volgens de CEO zouden ex-bedrijf lobbyisten geen plaats moeten krijgen in de Europese Commissie. De carrière van Hill toont aan dat hij geen problemen heeft met politici en lobbyisten die een gezellige relatie onderhouden, gefaciliteerd door een steeds draaiende draaideur. Hill verantwoordelijk maken voor de financiële sector, waarvan we nu al weten dat zakelijke belangen er veel beter vertegenwoordigd zijn dan het publiek belang, is als het aanstellen van een kind als directeur van een snoepwinkel.(…) Europarlementariërs zouden Hill’s benoeming moeten blokkeren.

Het Europese Parlement is kritisch over de aanstelling van Jonathan Hill.

“Het is mij een raadsel waarom Juncker uitgerekend Hill gekozen heeft voor deze positie”

zegt Udo Bullmann van de Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement. Ook Europarlementariërs van andere partijen, zoals de Groenen, zijn zeer ongelukkig met de keuze voor Hill.

“Het is een onverdragelijke provocatie, deze man de zeer gevoelige financiële portefeuille toe te wijzen”,

zegt Sven Giegold, financieel woordvoerder van de Groenen.

“Het Parlement werkt al jaren aan strengere regelgeving voor de financiële markten, en nu zou een lobbyist commissaris worden.”

Alexander Graf Lambsdorff van de Duitse FDP zegt:

“Hier wordt de vos verantwoordelijk gemaakt voor het bewaken van het kippenhok.”

Komende weken zijn de hoorzittingen in het EP gepland waarin de Eurocommissarissen uit moeten leggen waarom ze geschikt zijn voor hun functie en wat hun plannen zijn. Daarna volgt de stemming. Het EP heeft eerder (2004, 2009) aangestelde commissarissen afgewezen. Dit kan worden herhaald.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

11 september, een complottheorie

Vandaag precies 13 jaar geleden stortten de Twin Towers in New York in, nadat er twee vliegtuigen in gevlogen waren. James Corbett van het Corbett Report heeft een filmpje over de 11 september ramp gemaakt, dat inmiddels al meer dan 2 miljoen keer bekeken is. ‘Alles wat u wilde weten over de 11 september samenzweringstheorie in minder dan 5 minuten.’

Heb je de video nog niet gezien? Kijk dan vandaag even. Het is de moeite waard. Hier de vertaling van het transcript:

“Op de ochtend van 11 september 2001, overweldigden 19 mannen, gewapend met stanleymesjes de passagiers en de militair getrainde piloten van vier commerciële vliegtuigen. De 19 mannen drongen daarop het zwaarst verdedigde luchtruim ter wereld binnen, en vlogen daar langer dan een uur rond zonder te worden lastig gevallen door ook maar één enkel onderscheppingsvliegtuig. De hele actie werd geregisseerd, met behulp van een satelliettelefoon en een laptop, door een man in een grot aan de andere kant van de wereld, die regelmatig nierdialyse nodig had.

Deze 19 kapers, vrome religieuze fundamentalisten die graag alcohol drinken, cocaïne snuiven, en samenwonen met strippers met roze haren, zijn erin geslaagd om 3 gebouwen in New York met 2 vliegtuigen neer te halen, terwijl in Washington een piloot die nog niet kon omgaan met een eenmotorig Cessna vliegtuig in staat was om een 757 in een 8000 voet aflopende 270 graden kurketrekkerbocht te vliegen tot hij precies gelijk met de grond uitkwam en het Pentagon raakte precies in het kantoor van de begrotingsanalisten waar defensiemedewerkers bezig waren met het mysterie van de 2,3 biljoen dollar, waarvan minister van Defensie Donald Rumsfeld op een persconferentie de dag ervoor, op 10 september 2001, had aangekondigd dat die “verdwenen waren” uit de schatkist van het Pentagon.

Gelukkig, wisten nieuwslezers binnen enkele minuten wie het gedaan had, de experts wisten het binnen een paar uur, de regering wist het binnen een dag, en het bewijs viel letterlijk bij de FBI op schoot. Maar om de een of andere reden eisten een heleboel gekke samenzweringstheoretici een onderzoek naar de grootste aanslag op Amerikaanse bodem in de geschiedenis.

Lees verder

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

VS, NAVO en EU stapelen leugen op leugen

Politiek en media verspreiden oorlogsretoriek gebaseerd op desinformatie. De alternatieve (echte) media proberen mensen wakker te schudden: laat je niet misleiden, het zijn leugens, leugens, leugens.

Paul Craig Roberts, oud staatssecretaris van Financiën van de VS en columnist voor de Wall Street Journal, schreef onlangs het artikel Washington Piles Lie upon Lie. Washington stapelt leugen op leugen (28 augustus 2014). Kort, krachtig en helder, zoals altijd. Hier de vertaling:

De laatste leugen van Washington, die van de NAVO komt, is dat Rusland Oekraïne is binnengevallen met 1.000 troepen en zelf aangedreven artillerie.

Hoe weten we dat dit een leugen is? Is dat omdat we niets dan leugens over Rusland hebben gehoord van de NAVO, van de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties Samantha Power, van de Amerikaanse onderminister van buitenlandse zaken Victoria Nuland, van Obama en z’n hele regime van pathologische leugenaars, en van de Britse, Duitse en Franse regeringen samen met de BBC en het geheel van de Westerse media?

Dit is natuurlijk een goede reden om te weten dat de Westerse propaganda van de laatste tijd een leugen is. Pathologische leugenaars gaan niet opeens de waarheid vertellen.

Maar er zijn nog betere redenen om te begrijpen dat Rusland Oekraïne niet binnengevallen is met 1.000 troepen.

Een reden is dat Poetin zwaar geïnvesteerd heeft in diplomatie, ondersteund door niet-provocerend gedrag. Hij wilde niet riskeren dat de diplomatie zou mislukken door troepen te sturen, die met te weinig zouden zijn om een beslissend effect op de uitkomst te hebben.

Lees verder

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

Geweldloos verzet, brandweerman zegt Nee

Roberto Rivas

Roberto Rivas, een brandweerman uit La Coruña in Spanje heeft geweigerd om mee te werken aan de ontruiming van het huis van een bejaarde dame Aurelia Rey, die haar hypotheek niet meer kon betalen.

Rivas weigerde, samen met andere brandweerlieden, openlijk om een ketting door te knippen die het huis van Rey afsloot en kreeg daarom 600 euro boete wegens het ‘weigeren van een dienstopdracht’.

Na de weigering van Rivas en zijn vrienden volgden brandweermensen in heel Spanje het voorbeeld en werden ontruimingen, waar ook al verzet tegen geboden werd door leden van de ‘bond van hypotheekslachtoffers PAH’ weer een stukje moeilijker om uit te voeren.

Afgelopen week moest Rivas voor de rechter komen. Hij werd met luid applaus onthaald door collega’s en omstanders. Op de website StopdeBankiers.nl staan 2 korte video’s die beide historische momenten laten zien.

Geweldloos verzet

Het verhaal van de brandweerman in Spanje deed mij denken aan Rosa Parks. In 1955 weigerde de Afro-Amerikaanse Rosa Parks om haar plaats in de bus af te staan aan een blanke medepassagier.

Die weigering bleek voldoende aanleiding om haar aan te houden, want volgens de toenmalige wetgeving in de staat Alabama –en de meeste andere staten in het zuiden van de VS- waren zwarten verplicht hun zitplaats in de bus af te staan. Mede onder impuls van Martin Luther King werd besloten om als protest hiertegen een busboycot te organiseren. En met succes.

Maandenlang weigerde de Afro-Amerikaanse gemeenschap in Montgomery gebruik te maken van het openbaar vervoer. Uiteindelijk gingen de politieke leiders door de knieën en de bosboycot leidde tot de nietigverklaring van de wet op de rassenscheiding in bussen. Een immens belangrijke overwinning op het vlak van burgerrechten.

De weigering van Rosa Parks bracht een kettingreactie teweeg. De busboycot zorgde ervoor dat uiteindelijk blank en zwart gelijke rechten hebben gekregen. Eén zo’n kleine actie van burgerlijke ongehoorzaamheid / geweldloos verzet had enorme gevolgen. Zal de weigering van Roberto Rivas dezelfde verreikende consequenties hebben?

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

Monsanto en DuPont nemen graanschuur van Europa in bezit

“Het misdadig regime van Oekraïne heft het verbod op de verkoop van landbouwgrond op en stelt zijn rijke landbouw ter beschikking aan Monsanto, DuPont en het GGO agribusiness kartel.”

wheat Ukraine
Foto: Aleksej Leonov, CC BY-SA 2.0

Christine Lagarde van het IMF maant Kiev om ‘hervormingen’ door te voeren. Dat betekent dat het land waardevol bezit moet verpatsen aan Westerse private partijen, anders kan het de toegezegde lening van 17 miljard dollar vergeten. Feitelijk is het IMF Oekraine aan het afpersen, een bekende praktijk voor dit instituut: het IMF is het incassobureau van de Centrale Banken.

In het Oosten van Oekraïne zitten enorme voorraden schaliegas in de grond, waar Europese en Amerikaanse energiebedrijven zeer geïnteresseerd in zijn. De locale bevolking wil de fracking niet. Zij vrezen voor de destructie van hun grond en hun watervoorziening. Het Oekraïense leger is er nu op af gestuurd om de schaliegasbelangen van de Westerse multinationals veilig te stellen. In West-Oekraïne is ook het een en ander te privatiseren. Hier ligt veel vruchtbare landbouwgrond waar landbouwbedrijven als Monsanto likkebaardend naar kijken.

In een recent artikel van William Engdahl, auteur van A Century of War: Anglo-American Oil Politics and the New World Order ( Een Eeuw van Oorlog: Anglo-Amerikaanse Olie Politiek en de Nieuwe Wereld Orde) (2012) en Seeds of Destruction, The Hidden Agenda of Genetic Manipulation (Zaden van Verwoesting, de Verborgen Agenda van Genetische Manipulatie) (2007), is te lezen hoe Washington, de EU en het IMF de landbouw in Oekraïne willen annexeren.

Monsanto, DuPont c.s. staan klaar om de ‘graanschuur van Europa’ over te nemen met hun genetisch gemanipuleerde gewassen. Naast TTIP is dit ook een grote bedreiging voor de Europese landbouw, want als de transgene graanteelt van Monsanto in een gebied eenmaal is begonnen, zal dit alle andere vormen van landbouw langzamerhand verdringen.

De verkrachting van de Oekraïense landbouw door de EU en het IMF

William Engdahl:“Naast de bewuste etnische zuivering van de Russisch-sprekende burgers van de Donbass door de psychopaten in Kiev, dwingen de brutale dictaten van het -door de VS geleide- IMF een van ‘s werelds meest waardevolle landbouw regio’s in de handen van Monsanto en de Westerse agri-industrie.

Lees verder

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

Stop TTIP, CETA en TiSA! Actiedag 11 oktober

Op 11 oktober a.s. is een Europese Actiedag gepland tegen de handelsverdragen TTIP, CETA en TISA. Op verschillende plaatsen in Europa worden demonstraties en protestacties georganiseerd. Op de Stop TTIP, CETA en TISA website kun je zien welke acties worden gevoerd en je kunt ook zelf je eigen initiatief toevoegen. Zo wordt voor iedereen duidelijk waar je moet zijn als je mee wilt doen met deze actiedag.

Stop TTIP

TTIP, CETA en TISA vormen een grote bedreiging voor onze welvaart, onze gezondheid, onze vrijheid en ons milieu.

TTIP

TTIP is een handelsakkoord tussen de EU en de VS. We weten weinig over TTIP omdat de onderhandelingen achter de schermen en grotendeels in het geheim worden gevoerd. Uit gelekte stukken blijkt dat TTIP o.a. onze voedselveiligheid zal aantasten. Jamie Oliver, de bekende Britse topkok waarschuwt voor TTIP omdat TTIP Europa kan dwingen om de invoer van Amerikaanse voedingsproducten met groeihormonen en pesticiden te accepteren. Ook met chloor behandeld vlees en genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen en landbouw kunnen we met TTIP niet meer tegenhouden.

Aan TTIP kleven nog veel meer gevaren: ondermijning van de democratie, het arbeidsrecht en de digitale privacywetten. LLE heeft al veel over TTIP geschreven. Je vindt het bijvoorbeeld hier en hier en hier en hier.

CETA

CETA is een handelsverdrag tussen de EU en Canada. Het doel is om de handelsbelemmeringen tussen beide continenten weg te nemen. Net zoals bij TTIP betekent dit in de praktijk dat de multinationals ruim baan krijgen en de gewone burger het nakijken heeft.

CETA is al in een vergevorderd stadium. De Europese Unie en Canada zijn het eens geworden over het ontwerp voor een vrijhandelsakkoord. Beide partijen maakten onlangs bekend dat de onderhandelingen over de tekst zijn afgerond.

ISDS

CETA en TTIP bevatten beide de ISDS clausule het Investor-State Dispute Settlement. ISDS betekent dat bedrijven overheden kunnen aanklagen als ze vinden dat ze tegen regels en wetten oplopen die hun bedrijfsbelangen schaden. De bevoegdheden zijn niet evenwichtig verdeeld. Bedrijven krijgen de mogelijkheid rechtszaken aan te spannen tegen overheden. Omgekeerd kunnen overheden bedrijven niet ter verantwoording roepen.

ISDS betekent dus feitelijk dat multinationals zich niets meer aan hoeven te trekken van bijvoorbeeld onze arbeids-, milieu- en voedselveiligheidswetten.

TISA

TTIP en CETA zijn nog braaf in vergelijking met een nieuwe, nog geheimere handelsovereenkomst tussen de EU en de VS voor dienstverlening, de TISA, de Trade in Services Agreement. Als dit akkoord doorgaat zullen de financiële sector en andere diensverleners nog verder geliberaliseerd en gedereguleerd worden dan ze nu al zijn.

Lidstaten van de EU zullen door het TISA-akkoord verplicht worden om gezondheidszorg, kinderopvang, postbedeling, media, watervoorziening, energieproductie en openbaar vervoer open te stellen voor buitenlandse bedrijven.

Er is hier sprake van een significante soevereiniteitsoverdracht en overheveling van bevoegdheden, ver buiten het mandaat dat de EU ooit heeft gekregen. Ook het TISA bevat de ISDS-clausule. Nog meer over TISA lees je hier.

ACTIEDAG

Uit de website Stop TTIP, CETA en TISA blijkt dat er nog geen acties in Nederland gepland staan. Daar kunnen we verandering in brengen. Foodwatch en ASEED zijn twee organisaties die ook in Nederland actief zijn en die zich sterk maken om TTIP van tafel te krijgen. Er is een goede kans dat Foodwatch en Aseed zich willen aansluiten bij de actiedag.

Update: maandag 8 september is er een overleg bij ASEED als voorbereiding op de actiedag.

Als je ook vindt dat er iets tegen TTIP moet gebeuren en je wilt meehelpen aan een actie, kom dan ook!
maandag 8 september, 19:00
Plantage Doklaan 12a, Amsterdam

Maar natuurlijk kun je ook zelf het initiatief nemen. Je kunt je actie op de website Stop TTIP, CETA en TISA laten plaatsen om er zo meer bekendheid aan te geven.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone